RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Kurser

Många kurser handlar om hälsa och hälsofrämjande arbete. Programmet har inga inriktningar. Om du vill kunna läsa vidare på högskola har du möjlighet att välja till kurser så att du blir behörig.

Kurser på Vård och omsorg
Kursblock Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1a 100
Historia 1a1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Idrott och hälsa 1 100
Programgemensamma karaktärsämnen 1100 poäng
Hälsopedagogik 100
Medicin 1 150
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Specialpedagogik 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150
Programfördjupning 500 poäng
Akutsjukvård200
Socialpedagogik 100
Vårdpedagogik och handledning 100
Specialpedagogik 2 100
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Ansvarig för sidan: Sanna Åsberg

Senast publicerad:2016-01-26

Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48