RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Ansökan

Antagning sker genom frikvot. Det betyder att några platser på programmen är vikta för elever med Aspbergers syndrom eller högfungerande autism.

Ansökan till programmet ska alltid göras till ditt eget antagningskansli. Det innebär att det är din kommun som avgör vilket som är sista datum att söka och hur du ska göra för att söka. Du kan få hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

Se till att det tydligt framgår att det är till AS/HFA-verksamheten på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm du söker, samt till vilket program du söker.

När du ska skicka in din ansökan

Det är viktigt att du, tillsammans med din ansökan, skickar med nedanstående dokument. Blanketten Särskilda skäl är för dig som söker en skolplats som ligger utanför ditt samverkansområde.
Tillsammans med din ansökan ska du skicka med följande blanketter:

  • Frikvotsansökan
  • Särskilda skäl

Båda blanketterna finns hos din studie- och yrkesvägledare eller hos ditt antagningskansli.

Behörighet

För att vara behörig ska du vara godkänd i vissa ämnen från grundskolan. Vilka ämnen du ska vara behörig i varierar beroende på vilket program du söker till.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-08-07

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Vivi Johansson
0502- 60 63 45

Enhetschef
Monica Brindeland
0702-34 30 23

Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48