RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Klasser för elever med AS/HFA

Elever i klassrum

Vi har utbildningar där du som har Aspergers syndrom eller högfungerande autism får det stöd du behöver.

Välj mellan 4 olika program:
El och energi programmet 
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Gemensamt för utbildningarna är att du läser i en liten grupp och har lärare som du lär känna. Du kommer också att ha många av dina lektioner i ditt hemklassrum där du har en egen arbetsplats.

Skola - Boende - Fritid

Kombinationen skola, boende och fritid syftar till att förbereda dig inför framtiden. Förutom att gå i skolan får du i boendet träning i att ta ansvar för ett boende och har möjlighet att prova på olika fritidssysslor.

Att bo i ungdomsboendet är obligatoriskt för elever som läser på Samhäll och Natur och valfritt, men rekommenderat, för elever som läser på El och energi samt Estetiska.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-08-07

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Vivi Johansson
0502-60 63 45

Enhetschef
Monica Brindeland
0702-34 30 23

Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48