RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val, PRIV, är programmet för dig som nästan är behörig till, och vill gå på, ett yrkesprogram.

Programinriktat individuellt val passar dig som vill gå ett yrkesprogram men inte är behörig. För att gå programmet ska du söka en PRIV-utbildning när du gör ditt gymnasieval. Tänk på att antalet PRIV-platser är begränsat.

Blir du antagen läser du dels de flesta kurser inom det program du har som mål att gå. Dels läser du de grundskolekurser du saknar godkänt i.

För att kunna antas till Programinriktat individuellt val ska du:

  • Vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk
  • Vara godkänd i matematik eller engelska
  • Vara godkänd i ytterligare fyra ämnen

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-09-14

Kontakt

Programsamordnare
Kajsa Folke
0502-60 61 64
0502-60 61 68


Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48