RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Rudbecksgymnasiet är nu FN-certifierat

Rudbecksgymnasiet är nu en FN-certifierad skola! Torsdagen den 6 september tog rektor Christer och lärarna Runo, Sara och Susanne emot beviset i Stockholm. Att vara en FN-certifierad skola innebär att arbeta med en tydlig internationell profil.

På Rudbecksgymnasiet kommer det bland annat att betyda att elever får delta i FN-rollspel. Certifieringen markerar också Rudbecksgymnasiets satsning på internationellt arbete i stort. I en allt mer globaliserad värld ger vi tidigt ungdomar förutsättningar att skapa en förståelse för internationella samband. 

En del av texten på certifikatet lyder:

"En FN-skola präglas av en internationell profil som utvecklas i samarbete med Svenska FN-förbundet. En FN-skola arrangerar årligen aktiviteter i syfte att öka elevers och lärares kunskap och engagemang i globala frågor. Skolan verkar i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer, med en tro på att internationellt samarbete är en förutsättning för en mer rättvis, fredlig och hållbar värld där de mänskliga rättigheterna respekteras och infrias."

Läs mer om Rudbecksgymnasiets tidifare arbete med FN-rollspel.

Tipsa andra

Ansvarig för sidan: Sanna Åsberg
Senast publicerad: 2016-02-10
Kontakt

Programsamordnare
Runo Johansson
0502-60 63 52

Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48