RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Ändrad inriktning på Barn och fritid       

Barn- och fritidsprogrammet som startar hösten 2013 kommer att ha inriktning pedagogiskt arbete. Men du som går på programmet kommer båda att läsa kurser som går mot det pedagogiska hållet och mot fritid och hälsa. Yrkesutgångarna blir därför både barnskötare och arbeten inom idrotts- och gymverksamheter. Programmet kommer också att passa dig som vill läsa vidare till exempelvis förskollärare.

Du som gå programmet kommer att lära kurser inriktade mot barn och ungas utveckling och lärande. Samtidigt ingår kurser som tar upp fritid och hälsa. Det innebär att du får en bredare yrkesutgång.

Alla elever som går Barn och fritid kommer också att kunna läsa till grundläggande behörighet inom det individuella valet. Vi har även täckt in behörighetsämnen i det individuella valet för dig som vill bli förskole- fritids och grundskolelärare åk 1-6. Vi kan däremot inte garantera att ge ämnesbehörighet till dig som vill bli högstadie- eller gymnasielärare.

Läs mer om programmet på programsidan.

Tipsa andra

Ansvarig för sidan: Sanna Åsberg
Senast publicerad: 2016-01-26
Kontakt

Programsamordnare
Patric Löfborg
0502-60 63 48

Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48